::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 07/11/2558 เวลา 09:32 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,500.00 18,600.00
ทองรูปพรรณ 18,237.48 19,000.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 06/11/2558 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,650.00 18,750.00
ทองรูปพรรณ 18,373.92 19,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 06/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,250.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,107.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,106.30
นิวยอร์ค NY 1,106.00 1,105.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 05/11/2558 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,650.00 18,750.00
ทองรูปพรรณ 18,373.92 19,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 05/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,260.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,118.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,114.70
นิวยอร์ค NY 1,118.50 1,108.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Bike For Dad 2015

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 04/11/2558 เวลา 15:35 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,750.00 18,850.00
ทองรูปพรรณ 18,480.04 19,250.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 04/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,370.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,130.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,123.10
นิวยอร์ค 1,131.50 1,116.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 03/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 03/11/2558 เวลา 15:19 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,050.00 19,150.00
ทองรูปพรรณ 18,768.08 19,550.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 03/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,490.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,135.80
ลอนดอน PM FIX n/a 1,134.00
นิวยอร์ค 1,138.50 1,137.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 02/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 02/11/2558 เวลา 09:33 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,150.00 19,250.00
ทองรูปพรรณ 18,874.20 19,650.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 02/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,550.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 31/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 31/10/2558 เวลา 09:05 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,250.00 19,350.00
ทองรูปพรรณ 18,965.16 19,750.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 31/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,142.35
ลอนดอน PM FIX n/a 1,142.35
นิวยอร์ค 1,146.00 1,142.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ