:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 23 ต.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+50] 18950 - 19050 --- ครั้งที่ 2 เวลา 13:30 น. [+50] 19000 - 19100 --- ครั้งที่ 3 เวลา 14:09 น. [+50] 19050 - 19150 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:05 น. [+50] 19100 - 19200 ------

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 14/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 14/11/2558 เวลา 09:00 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,450.00 18,550.00
ทองรูปพรรณ 18,176.84 18,950.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 13/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 13/11/2558 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,350.00 18,450.00
ทองรูปพรรณ 18,085.88 18,850.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 12/11/2558 เวลา 13:09 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,450.00 18,550.00
ทองรูปพรรณ 18,176.84 18,950.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 11/11/2558 
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,450.00 18,550.00
ทองรูปพรรณ 18,176.8418,950.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 10/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 10/11/2558 เวลา 12:48 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,500.00 18,600.00
ทองรูปพรรณ 18,237.48 19,000.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 09/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 09/11/2558 เวลา 14:10 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,550.00 18,650.00
ทองรูปพรรณ 18,282.96 19,050.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ