::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/02/2559 เวลา 09:20 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/02/2559 เวลา 15:10 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,300.00 19,400.00
ทองรูปพรรณ 19,025.80 19,800.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 04/02/2559 เวลา 16:04 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,200.00 19,300.00
ทองรูปพรรณ 18,919.68 19,700.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 03-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 03/02/2559 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,000.00 19,100.00
ทองรูปพรรณ 18,722.60 19,500.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 02-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 02/02/2559 เวลา 16:30 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,950.00 19,050.00
ทองรูปพรรณ 18,677.1219,450.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-01-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 30/02/2559 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,800.00 18,900.00
ทองรูปพรรณ 18,525.52 19,300.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 01-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 01/02/2559 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,850.00 18,950.00
ทองรูปพรรณ 18,571.00 19,350.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ