::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 23/06/2560 เวลา 15:17 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,660.00 11,680.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,251.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,250.80
นิวยอร์ค 1,254.00 1,249.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/06/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,100.00 20,200.00
ทองรูปพรรณ 19,738.32 20,700.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,650.00 11,652.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,247.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,242.50
นิวยอร์ค 1,244.00 1,245.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/06/2560 เวลา 11:51 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,590.00 11,605.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,246.50
ลอนดอน PM FIX n/a 1,242.20
นิวยอร์ค 1,247.50 1,243.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/06/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,580.00 11,602.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,251.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,248.15
นิวยอร์ค 1,253.00 1,246.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/06/2560 เวลา 14:16 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,610.00 11,638.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ