::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 07/07/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 07/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,390.00 11,390.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,224.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,224.90
นิวยอร์ค 1,226.75 1,225.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/07/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 06/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,450.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,221.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,220.30
นิวยอร์ค 1,221.25 1,222.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/07/2560 เวลา 17:07 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 05/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,420.00 11,410.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,224.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,223.75
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 04/07/2560 เวลา 10:16 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 04/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,410.00 11,408.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,235.20
ลอนดอน PM FIX n/a 1,229.25
นิวยอร์ค 1,232.50 1,220.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 03-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 03/07/2560 เวลา 13:20 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,850.00 19,950.00
ทองรูปพรรณ 19,495.76 20,450.00ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ