::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/07/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,610.00 11,622.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,236.55
ลอนดอน PM FIX n/a 1,238.70
นิวยอร์ค 1,239.00 1,246.25

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/07/2560 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,560.00 11,522.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,239.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,242.15
นิวยอร์ค 1,242.75 1,243.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/07/2560 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,580.00 11,530.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,237.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,240.75
นิวยอร์ค 1,240.50 1,243.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 18/07/2560 เวลา 15:41 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 18/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,510.00 11,520.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,229.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,234.10
นิวยอร์ค 1,234.75 1,235.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 17-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 17/07/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 17/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,480.00 11,462.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ