::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 29-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 29/07/2560 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 29/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,259.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,264.90
นิวยอร์ค 1,262.25 1,269.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 28/07/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 27-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 27/07/2560 เวลา 16:00 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,850.00 19,950.00
ทองรูปพรรณ 19,495.76 20,450.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 27/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,770.00 11,768.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,245.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,248.10
นิวยอร์ค 1,246.75 1,250.25

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 26/07/2560 เวลา 12:38 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 26/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,650.00 11,612.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,252.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,254.40
นิวยอร์ค 1,253.00 1,253.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/07/2560 เวลา 17:05 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,690.00 11,692.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,255.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,255.55
นิวยอร์ค 1,257.50 1,255.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/07/2560 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,710.00 11,688.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/07/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,247.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,248.55
นิวยอร์ค 1,250.50 1,255.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ