:: ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 15 ก.ย. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:17 น. [-100] 18450 - 18550 ------

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/08/2560 เวลา 14:22 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,000.00 12,028.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,285.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,289.00
นิวยอร์ค 1,288.75 1,287.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/08/2560 เวลา 14:03 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,040.00 12,022.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,286.45
ลอนดอน PM FIX n/a 1,286.65
นิวยอร์ค 1,291.00 1,290.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 23/08/2560 เวลา 13:23 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,285.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,284.20
นิวยอร์ค 1,286.25 1,286.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/08/2560 เวลา 13:36 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,050.00 12,010.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,287.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,292.90
นิวยอร์ค n/a n/a
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/08/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

ทองวันนี้