::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 01-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 01/09/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,600.00 20,700.00
ทองรูปพรรณ 20,223.44 21,200.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 01/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,330.00 12,302.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,305.80
ลอนดอน PM FIX n/a 1,311.75
นิวยอร์ค 1,306.75 1,318.25


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 31-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 31/08/2560 เวลา 14:46 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,450.00 20,550.00
ทองรูปพรรณ 20,087.00 21,050.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 31/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,210.00 12,200.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,310.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,308.50
นิวยอร์ค 1,308.25 1,309.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 30/08/2560 เวลา 13:05 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,500.00 20,600.00
ทองรูปพรรณ 20,132.48 21,100.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 30/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,230.00 12,230.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,323.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,318.65
นิวยอร์ค 1,322.50 1,312.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 29-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 29/08/2560 เวลา 15:03 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 29/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,280.00 12,340.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,287.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,285.30
นิวยอร์ค 1,298.50 1,310.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 28/08/2560 เวลา 13:32 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,300.00 20,400.00
ทองรูปพรรณ 19,935.40 20,900.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 28/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,070.00 12,102.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 26/08/2560 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 26/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,287.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,285.30
นิวยอร์ค 1,287.00 1,293.25
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้