::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/09/2560 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,060.00 12,100.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,297.35
ลอนดอน PM FIX n/a 1,292.10
นิวยอร์ค 1,293.25 1,293.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/09/2560 เวลา 13:54 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,090.00 12,070.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,314.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,311.30
นิวยอร์ค 1,313.50 1,313.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/09/2560 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,500.00 20,600.00
ทองรูปพรรณ 20,132.48 21,100.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,200.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,308.45
ลอนดอน PM FIX n/a 1,309.60
นิวยอร์ค 1,308.50 1,307.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/09/2560 เวลา 11:58 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ 20,026.36 21,000.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,210.00 12,180.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,314.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,312.10
นิวยอร์ค 1,313.25 1,307.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/09/2560 เวลา 15:42 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,500.00 20,650.00
ทองรูปพรรณ 20,177.96 21,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้