::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 30/09/2560 เวลา 09:10 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 30/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,286.95
ลอนดอน PM FIX n/a 1,283.10
นิวยอร์ค 1,286.50 1,282.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 29-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 29/09/2560 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 29/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,990.00 11,998.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,284.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,283.35
นิวยอร์ค 1,286.25 1,286.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 28/09/2560 เวลา 16:42 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 28/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,960.00 11,948.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,291.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,282.55
นิวยอร์ค 1,288.50 1,286.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 27-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 27/09/2560 เวลา 15:35 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 27/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,060.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,306.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,300.05
นิวยอร์ค 1,302.00 1,299.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 26/09/2560 เวลา 14:43 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,450.00 20,550.00
ทองรูปพรรณ 20,087.00 21,050.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 26/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,220.00 12,180.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,295.50
ลอนดอน PM FIX n/a 1,293.30
นิวยอร์ค 1,293.00 1,309.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/09/2560 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,030.00 12,040.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 23/09/2560 เวลา 09:12 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,297.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,294.80
นิวยอร์ค 1,295.75 1,295.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้