::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/10/2560 เวลา 09:07 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,280.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,281.20
นิวยอร์ค 1,283.50 1,279.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/10/2560 เวลา 14:27 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,000.00 11,922.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,283.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,286.40
นิวยอร์ค 1,286.50 1,288.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/10/2560 เวลา 14:32 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,940.00 11,948.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,280.65
ลอนดอน PM FIX n/a 1,280.20
นิวยอร์ค 1,279.00 1,281.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 18/10/2560 เวลา 13:52 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 18/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,990.00 11,950.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,289.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,284.75
นิวยอร์ค 1,289.25 1,285.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 17-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 17/10/2560 เวลา 13:34 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 17/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,060.00 12,020.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,305.15
ลอนดอน PM FIX n/a 1,303.30
นิวยอร์ค 1,305.50 1,300.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 16-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/10/2560 เวลา 13:50 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,350.00 20,450.00
ทองรูปพรรณ 19,980.88 20,950.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 16/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,130.00 12,150.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 14-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 14/10/2560 เวลา 09:20 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,300.00 20,400.00
ทองรูปพรรณ 19,935.40 20,900.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 14/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,293.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,299.60
นิวยอร์ค 1,293.50 1,303.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 13-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 13/10/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 12/10/2560 เวลา 14:43 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/10/2560 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้