:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:35 น. [-50] 19500 - 19600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:36 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:59 น. [+50] 19600 - 19700 ------

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 04/11/2560 เวลา 09:04 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 04/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,275.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,267.20
นิวยอร์ค 1,274.50 1,268.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 03-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 03/11/2560 เวลา 09:21 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 03/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,900.00 11,870.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,276.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,279.20
นิวยอร์ค 1,276.00 1,277.25


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 02-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 01/11/2560 เวลา 12:41 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 01-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 01/11/2560 เวลา 16:39 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 01/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,810.00 11,868.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,274.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,270.15
นิวยอร์ค 1,274.75 1,271.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 31-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 31/10/2560 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 31/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,880.00 11,888.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,272.75
ลอนดอน PM FIX n/a 1,272.00
นิวยอร์ค 1,271.25 1,277.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 30/10/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 30/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,840.00 11,800.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้