::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 23/11/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,040.00 12,010.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,283.95
ลอนดอน PM FIX n/a 1,286.95
นิวยอร์ค 1,285.75 1,293.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 22/11/2560 เวลา 16:50 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,940.00 11,958.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,280.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,283.30
นิวยอร์ค 1,279.00 1,282.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 21/11/2560 เวลา 15:32 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,920.00 11,938.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,292.35
ลอนดอน PM FIX n/a 1,286.20
นิวยอร์ค 1,294.00 1,276.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-11-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 20/11/2560 เวลา 15:04 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/11/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,060.00 12,032.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้