::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 16-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/06/2561 เวลา 09:12 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 16/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,300.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,285.25
นิวยอร์ค 1,298.25 1,277.25


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 15-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 15/06/2561 เวลา 12:40 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,850.00 19,950.00
ทองรูปพรรณ 19,495.76 20,450.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 15/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,190.00 12,168.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,305.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,302.75
นิวยอร์ค 1,306.75 1,305.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 14-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 14/06/2561 เวลา 16:35 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 13-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 13/06/2561 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 12/06/2561 เวลา 09:23 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 12/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,160.00 12,158.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,296.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,299.60
นิวยอร์ค 1,298.00 1,300.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/06/2561 เวลา 14:42 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 11/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,160.00 12,140.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้