::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/06/2561 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,880.00 11,842.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,273.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,274.20
นิวยอร์ค 1,274.00 1,273.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-06-2561 Gold Price today

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/06/2561 เวลา 15:14 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,930.00 11,925.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,279.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,276.15
นิวยอร์ค 1,273.00 1,276.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/06/2561 เวลา 14:32 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,000.00 11,995.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,281.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,281.55
นิวยอร์ค 1,281.00 1,278.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-06-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 18/06/2561 เวลา 09:32 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 18/06/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้