:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:35 น. [-50] 19500 - 19600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:36 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:59 น. [+50] 19600 - 19700 ------

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-08-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 30/08/2561 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,600.00 18,700.00
ทองรูปพรรณ 18,267.80 19,200.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 30/08/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,300.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,204.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,204.20
นิวยอร์ค 1,204.75 1,205.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-08-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/08/2561 เวลา 09:22 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,600.00 18,700.00
ทองรูปพรรณ 18,267.80 19,200.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/08/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,189.95
ลอนดอน PM FIX n/a 1,197.70
นิวยอร์ค 1,193.50 1,207.25


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้