::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-11-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/11/2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,100.00 19,200.00
ทองรูปพรรณ 18,752.92 19,700.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/11/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,450.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,224.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,226.10
นิวยอร์ค n/a 1,226.04


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-11-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/11/2561 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,000.00 19,100.00
ทองรูปพรรณ 18,661.96 19,600.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/11/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,410.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,223.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,223.00
นิวยอร์ค n/a 1,221.60


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้