::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-02-2019 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/02/2562 เวลา 15:58 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,400.00 19,500.00
ทองรูปพรรณ 19,056.12 20,000.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 11/02/2562
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,300.00 12,268.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28-12-2018 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 28/12/2561 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 28/12/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,920.00 11,968.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,271.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,268.00
นิวยอร์ค n/a 1,275.72


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-11-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/11/2561 เวลา 14:36 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,100.00 19,200.00
ทองรูปพรรณ 18,752.92 19,700.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/11/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,450.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,224.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,226.10
นิวยอร์ค n/a 1,226.04


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-11-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/11/2561 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,000.00 19,100.00
ทองรูปพรรณ 18,661.96 19,600.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/11/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,410.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,223.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,223.00
นิวยอร์ค n/a 1,221.60


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-10-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 23/10/2561 เวลา 15:06 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,100.00 19,200.00
ทองรูปพรรณ 18,752.92 19,700.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/10/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,440.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,222.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,222.30
นิวยอร์ค 1,223.85 1,222.70


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้