:: ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 20 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:28 น. [+50] 20450 - 20550 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:59 น. [+50] 20500 - 20600 -----

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 20/09/2560 เวลา 15:59 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,500.00 20,600.00
ทองรูปพรรณ 20,132.48 21,100.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 20/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,200.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,308.45
ลอนดอน PM FIX n/a 1,309.60
นิวยอร์ค 1,308.50 1,307.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 19/09/2560 เวลา 11:58 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,400.00 20,500.00
ทองรูปพรรณ 20,026.36 21,000.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 19/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,210.00 12,180.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,314.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,312.10
นิวยอร์ค 1,313.25 1,307.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/09/2560 เวลา 15:42 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,500.00 20,650.00
ทองรูปพรรณ 20,177.96 21,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 16-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/09/2560 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 16/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,325.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,322.85
นิวยอร์ค 1,326.00 1,322.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 15-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 15/09/2560 เวลา 16:32 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 15/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,420.00 12,372.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,323.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,324.55
นิวยอร์ค 1,322.25 1,326.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้