:: ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 26 ก.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [+0] 19750 - 19850 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:38 น. [-50] 19700 - 19800 -----

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 26/07/2560 เวลา 12:38 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 26/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,650.00 11,612.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,252.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,254.40
นิวยอร์ค 1,253.00 1,253.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/07/2560 เวลา 17:05 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,690.00 11,692.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,255.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,255.55
นิวยอร์ค 1,257.50 1,255.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/07/2560 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,710.00 11,688.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 22/07/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 22/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,247.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,248.55
นิวยอร์ค 1,250.50 1,255.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/07/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,610.00 11,622.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,236.55
ลอนดอน PM FIX n/a 1,238.70
นิวยอร์ค 1,239.00 1,246.25

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ