::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 22/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 22/10/2558 เวลา 10:08 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

 

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

 วันที่ 22/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,800.00 n/a
ลอนดอน LONDON AM FIX n/a 1,174.40
ลอนดอน LONDON PM FIX n/a 1,167.10
นิวยอร์ค NY 1,177.50 1,168.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA


ประจำวันที่ 21/10/2558 เวลา 14:24 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,359.32 20,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 20/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 
Gold Price by GTA


ประจำวันที่ 20/10/2558 เวลา 16:28 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมค้าทองคำ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 
Gold Price by GTA


ประจำวันที่ 19/10/2558 เวลา 12:17 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,550.00 19,650.00
ทองรูปพรรณ 19,268.36 20,050.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมค้าทองคำ

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 17/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 
Gold Price by GTA


ประจำวันที่ 17/10/2558 เวลา 09:08 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมค้าทองคำ