::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 30/10/2558 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,300.00 19,400.00
ทองรูปพรรณ 19,025.80 19,800.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 30/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,590.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,159.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,148.60
นิวยอร์ค NY 1,157.00 1,148.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 29/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 29/10/2558 เวลา 15:26 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,500.00 19,600.00
ทองรูปพรรณ 19,222.88 20,000.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 29/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,730.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,171.50
ลอนดอน PM FIX n/a 1,179.60
นิวยอร์ค NY 1,174.50 1,176.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 28/10/2558 
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00


 Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ 

ณ วันที่ 28/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,800.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,165.75
ลอนดอน PM FIX n/a 1,165.70
นิวยอร์ค 1,166.00 1,167.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 27/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 27/10/2558 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,500.00 19,600.00
ทองรูปพรรณ 19,222.88 20,000.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

วันที่ 27/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,770.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,168.50
ลอนดอน PM FIX n/a 1,166.40
นิวยอร์ค 1,167.00 1,166.75
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 26/10/2558 เวลา 14:37 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,500.00 19,600.00
ทองรูปพรรณ 19,222.88 20,000.00

 

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

 วันที่ 26/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,760.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค NY n/a n/a
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA


ประจำวันที่ 24/10/2558 เวลา 09:00 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,550.00 19,650.00
ทองรูปพรรณ 19,268.36 20,050.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/10/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,171.55
ลอนดอน PM FIX n/a 1,161.25
นิวยอร์ค NY 1,178.50 1,163.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ