::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 12/02/2559 เวลา 15:12 น. (ครั้งที่ 6)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,700.00 20,850.00
ทองรูปพรรณ 20,405.36 21,200.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/02/2559 เวลา 15:37 น. (ครั้งที่ 8)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,859.60 20,650.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 10-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 10/02/2559 เวลา 16:09 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,465.44 20,250.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 08-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 08/02/2559 เวลา 16:48 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,313.84 20,100.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 09-02-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 09/02/2559 เวลา 16:01 น. (ครั้งที่ 5)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,850.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,556.40 20,350.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ