::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 09-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 09/06/2560 เวลา 14:02 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,450.00 20,550.00
ทองรูปพรรณ 20,087.00 21,050.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 09/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,910.00 11,870.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,284.80
ลอนดอน PM FIX n/a 1,273.10
นิวยอร์ค 1,283.00 1,277.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 08-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 08/06/2560 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 08/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,950.00 11,950.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,292.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,291.00
นิวยอร์ค 1,292.00 1,290.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 07/06/2560 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,700.00 20,800.00
ทองรูปพรรณ 20,329.56 21,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 07/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,030.00 12,022.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,287.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,293.50
นิวยอร์ค 1,293.00 1,295.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/06/2560 เวลา 13:22 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,600.00 20,700.00
ทองรูปพรรณ 20,223.44 21,200.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 06/06/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,910.00 11,972.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,280.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,279.95
นิวยอร์ค 1,283.25 1,281.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 19-04-2560 Gold Price today ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2560 Gold Price todayออ

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-06-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/06/2560 เวลา 10:48 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,550.00 20,650.00
ทองรูปพรรณ 20,177.96 21,150.00