::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 03-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 03/08/2560 เวลา 14:30 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 03/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,780.00 11,798.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,266.65
ลอนดอน PM FIX n/a 1,269.60
นิวยอร์ค 1,267.75 1,272.25

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 02-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 02/08/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 02/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,830.00 11,802.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,267.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,270.95
นิวยอร์ค 1,264.25 1,274.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 01-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 01/08/2560 เวลา 16:08 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 01/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,830.00 11,843.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,266.35
ลอนดอน PM FIX n/a 1,267.55
นิวยอร์ค 1,269.25 1,267.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 31-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 31/07/2560 เวลา 11:01 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 31/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,840.00 11,820.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ