::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 18-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 18/08/2560 เวลา 16:13 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,250.00 20,350.00
ทองรูปพรรณ 19,889.92 20,850.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 18/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,030.00 12,048.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,285.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,285.15
นิวยอร์ค n/a n/a
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 17-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 17/08/2560 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 17/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,990.00 12,012.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,270.15
ลอนดอน PM FIX n/a 1,272.75
นิวยอร์ค 1,271.25 1,278.50
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 16-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 16/08/2560 เวลา 14:11 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 16/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,880.00 11,910.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,274.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,270.30
นิวยอร์ค 1,273.50 1,275.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 15-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 15/08/2560 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 15/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,930.00 11,898.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,281.10
ลอนดอน PM FIX n/a 1,282.30
นิวยอร์ค 1,284.00 1,285.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 14-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 14/08/2560 เวลา 15:26 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,100.00 20,200.00
ทองรูปพรรณ 19,738.32 20,700.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 14/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,000.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 12/08/2560 เวลา 09:20 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 12/08/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,288.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,286.10
นิวยอร์ค 1,288.25 1,289.25

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-08-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/08/2560 เวลา 15:36 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,150.00 20,250.00
ทองรูปพรรณ 19,783.80 20,750.00ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ