::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 09-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 09/09/2560 เวลา 09:18 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 21,000.00 21,100.00
ทองรูปพรรณ 20,617.60 21,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 09/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,350.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,346.25
นิวยอร์ค 1,353.00 1,347.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 08-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 08/09/2560 เวลา 13:17 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 21,050.00 21,150.00
ทองรูปพรรณ 20,678.24 21,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 08/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,560.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,340.45
ลอนดอน PM FIX n/a 1,343.50
นิวยอร์ค 1,340.50 1,345.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 07/09/2560 เวลา 16:35 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,900.00 21,000.00
ทองรูปพรรณ 20,526.64 21,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 07/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,450.00 12,500.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,340.15
ลอนดอน PM FIX n/a 1,337.85
นิวยอร์ค 1,339.50 1,334.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/09/2560 เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,900.00 21,000.00
ทองรูปพรรณ 20,526.64 21,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 06/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,520.00 12,492.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,331.15
ลอนดอน PM FIX n/a 1,335.55
นิวยอร์ค 1,331.50 1,339.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/09/2560 เวลา 14:52 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,800.00 20,900.00
ทองรูปพรรณ 20,420.52 21,400.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 05/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,450.00 12,430.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,334.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,333.10
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-09-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 04/09/2560 เวลา 12:27 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,850.00 20,950.00
ทองรูปพรรณ 20,481.16 21,450.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 04/09/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,470.00 12,480.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้