::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 28-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 28/10/2560 เวลา 09:10 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 28/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,267.80
ลอนดอน PM FIX n/a 1,266.45
นิวยอร์ค 1,267.00 1,271.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 27-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 27/10/2560 เวลา 13:28 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 27/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,790.00 11,792.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,278.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,273.75
นิวยอร์ค 1,275.25 1,268.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 26-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 26/10/2560 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 26/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,910.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,273.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,275.00
นิวยอร์ค 1,274.00 1,278.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/10/2560 เวลา 10:37 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,870.00 11,850.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,278.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,276.45
นิวยอร์ค 1,277.75 1,277.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/10/2560 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,050.00 20,150.00
ทองรูปพรรณ 19,692.84 20,650.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,940.00 11,902.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,275.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,274.90
นิวยอร์ค 1,275.25 1,280.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 23-10-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 23/10/2560 เวลา 09:31 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 23/10/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,880.00 11,885.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้