::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/05/2561 เวลา 14:12 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,900.00 20,000.00
ทองรูปพรรณ 19,541.24 20,500.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 11/05/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,370.00 12,372.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,314.80
ลอนดอน PM FIX n/a 1,318.80
นิวยอร์ค 1,318.25 1,322.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 10-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 10/05/2561 เวลา 13:58 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,850.00 19,950.00
ทองรูปพรรณ 19,495.76 20,450.00ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 09-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 09/05/2561 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,800.00 19,900.00
ทองรูปพรรณ 19,450.28 20,400.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 09/05/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,310.00 12,230.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,310.05
ลอนดอน PM FIX n/a 1,306.60
นิวยอร์ค 1,310.25 1,314.00


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้


วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 08-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 08/05/2561 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,750.00 19,850.00
ทองรูปพรรณ 19,389.64 20,350.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 08/05/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,320.00 12,302.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,309.35
ลอนดอน PM FIX n/a 1,309.40
นิวยอร์ค 1,311.50 1,314.50


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 07/05/2561 เวลา 09:21 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 07/05/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,340.00 12,298.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/05/2561 เวลา 09:21 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,298.68 20,250.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 04/05/2561 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้