::ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [+0] 19450 - 19550 -----

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 08-08-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 08/08/2561 เวลา 09:28 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,050.00 19,150.00
ทองรูปพรรณ 18,707.44 19,650.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 08/08/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,350.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,215.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,212.35
นิวยอร์ค 1,214.50 1,210.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 07-08-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 07/08/2561 เวลา 09:24 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,050.00 19,150.00
ทองรูปพรรณ 18,707.44 19,650.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-08-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/08/2561 เวลา 13:10 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,050.00 19,150.00
ทองรูปพรรณ 18,707.44 19,650.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 06/08/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,380.00 11,362.00
ลอนดอน AM FIX n/a n/a
ลอนดอน PM FIX n/a n/a
นิวยอร์ค n/a n/a


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้