:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:35 น. [-50] 19500 - 19600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:36 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:59 น. [+50] 19600 - 19700 ------

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 13-10-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 13/10/2561 เวลา 09:22 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,800.00 18,900.00
ทองรูปพรรณ 18,464.88 19,400.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 13/10/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,218.75
ลอนดอน PM FIX n/a 1,219.75
นิวยอร์ค 1,224.09 1,224.09


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้