:: ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 25 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-50] 20200 - 20300 -----

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 
Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 12/10/2558 เวลา 12:49 น. (ครั้งที่ 2)

96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,450.00 19,550.00
ทองรูปพรรณ 19,162.24 19,950.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมค้าทองคำ