::ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:19 น. [-100] 19900 - 20000 -----

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 15/10/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 15/10/2558 เวลา 09:58 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,650.00 19,750.00
ทองรูปพรรณ 19,359.32 20,150.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สมาคมค้าทองคำ