:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 - -----

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 04/11/2558 Gold Price

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ 

Gold Price by GTA

ประจำวันที่ 04/11/2558 เวลา 15:35 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,750.00 18,850.00
ทองรูปพรรณ 18,480.04 19,250.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 04/11/2558
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,370.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,130.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,123.10
นิวยอร์ค 1,131.50 1,116.00
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ