:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-01-2559 Gold Price today

ราคาทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ราคาทองคำวันนี้
ประจำวันที่ 12/01/2559 เวลา 15:14 น. (ครั้งที่ 4)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 18,800.00 18,900.00
ทองรูปพรรณ 18,525.52 19,300.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ


ณ วันที่ 12/01/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง HK 10,140.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,104.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,100.75
นิวยอร์ค NY 1,103.75 1,096.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ