:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 15-06-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 15/06/2559 เวลา 15:52 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 21,300.00 21,400.00
ทองรูปพรรณ 20,920.80 21,900.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 15/06/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,910.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,279.40
ลอนดอน PM FIX n/a 1,287.15
นิวยอร์ค 1,285.00 1,286.00