::ราคาทองคำแท่งวันเสาร์ที่ 17 ก.พ. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:19 น. [-100] 19900 - 20000 -----

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 21-07-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/07/2559 เวลา 15:38 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 21,800.00 21,900.00
ทองรูปพรรณ 21,405.92 22,400.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 21/07/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,150.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,325.60
ลอนดอน PM FIX n/a 1,315.90
นิวยอร์ค 1,319.00 1,320.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ