:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 05-10-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 05/10/2559 เวลา 13:09 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,900.00 21,000.00
ทองรูปพรรณ 20,526.64 21,500.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 05/10/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,780.00 11,800.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,309.15
ลอนดอน PM FIX n/a 1,283.30
นิวยอร์ค 1,305.75 1,269.00

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ