:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 25-11-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 25/11/2559 เวลา 16:14 น. (ครั้งที่ 7)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ 19,647.36 20,600.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 25/11/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 10,960.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,187.25
ลอนดอน PM FIX n/a 1,186.10
นิวยอร์ค n/a n/a

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ