:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 - -----

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 30-11-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 30/11/2559 เวลา 16:51 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,950.00 20,050.00
ทองรูปพรรณ 19,586.72 20,550.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 30/11/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,020.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,187.30
ลอนดอน PM FIX n/a 1,186.55
นิวยอร์ค 1,184.25 1,189.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ