:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-01-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/01/2560 เวลา 09:25 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 20,200.00 20,300.00
ทองรูปพรรณ 19,829.28 20,800.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/01/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,280.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,213.75
ลอนดอน PM FIX n/a 1,212.85
นิวยอร์ค 1,214.50 1,215.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ