:: ราคาทองคำแท่งวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:26 น. [-150] 20350 - 20450 --- ครั้งที่ 2 เวลา 11:18 น. [-50] 20300 - 20400 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:54 น. [-50] 20250 - 20350 -----

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 06-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 06/07/2560 เวลา 09:26 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ 19,344.16 20,300.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 06/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,450.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,221.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,220.30
นิวยอร์ค 1,221.25 1,222.75

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ