:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 - -----

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 12-07-2560 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 12/07/2560 เวลา 13:59 น. (ครั้งที่ 3)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,550.00 19,650.00
ทองรูปพรรณ 19,192.56 20,150.00

Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 12/07/2560
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 11,360.00 11,362.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,211.90
ลอนดอน PM FIX n/a 1,211.05
นิวยอร์ค 1,212.75 1,215.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ