:: ราคาทองคำแท่งวันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:35 น. [-50] 19500 - 19600 --- ครั้งที่ 3 เวลา 13:36 น. [+50] 19550 - 19650 --- ครั้งที่ 4 เวลา 15:59 น. [+50] 19600 - 19700 ------

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 24-05-2561 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 24/05/2561 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 19,600.00 19,700.00
ทองรูปพรรณ 19,253.20 20,200.00


Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 24/05/2561
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,130.00 12,138.00
ลอนดอน AM FIX n/a 1,294.00
ลอนดอน PM FIX n/a 1,289.00
นิวยอร์ค 1,295.50 1,290.75


ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ
ทองวันนี้