:: ราคาทองคำแท่งวันพุธที่ 26 ก.ค. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:29 น. [+0] 19750 - 19850 --- ครั้งที่ 2 เวลา 12:38 น. [-50] 19700 - 19800 -----

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 11-08-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 11/08/2559 เวลา 14:39 น. (ครั้งที่ 2)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 22,100.00 22,200.00
ทองรูปพรรณ 21,709.12 22,700.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 11/08/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง 12,470.00 n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,351.85
ลอนดอน PM FIX n/a 1,347.70
นิวยอร์ค 1,356.00 1,346.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ