:: ราคาทองคำแท่งวันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ครั้งที่ 1 เวลา 09:24 น. [-100] 19850 - 19950 --- ครั้งที่ 2 เวลา 15:32 น. [-50] 19800 - 19900 - -----

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ราคาทองวันนี้ ประจำวันที่ 13-08-2559 Gold Price today

ทองวันนี้
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 13/08/2559 เวลา 09:22 น. (ครั้งที่ 1)
96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง 21,950.00 22,050.00
ทองรูปพรรณ 21,557.52 22,550.00Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ

ณ วันที่ 13/08/2559
99.99% / 99.5% ราคาเปิด ราคาปิด
ฮ่องกง n/a n/a
ลอนดอน AM FIX n/a 1,336.70
ลอนดอน PM FIX n/a 1,352.20
นิวยอร์ค 1,341.50 1,338.50

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ